Naše projekty

Nerezový průmyslový tlumič

Průmyslový tlumič hluku procesního vzduchu a odfuku s vícevrstvým jádrem.

Celý tlumič je svařen z nerezového plechu, povrch pískován.

Rozdělovač toku sypké směsi

Nádoba o průměru 1500 mm s rotující zástěnou.

Rovnoměrně rozděluje tok materiálu do šesti svodů.
Současně otevřeno 66% průchodů velikostí 200×360.

 

Pneumatická klapka do průtokoměru

Průmyslový tlumič

Průmyslový tlumič hluku procesního vzduchu a odfuku s vícevrstvým jádrem.

Plášť svařen z ocelového plechu, absorpční jádro kryto nerezovým děrovaným plechem.

Pneumatická klapka do průtokoměru

Naše komponenty jsou přímo součástí sil na sypký materiál od firmy IBAU Hamburg, které se používají napříč světem. Slouží k vyrovnání tlaku v silech na sypký materiál.

Je vyrobena tvářením a svařováním z materiálů ocel S235 o síle od 3 mm do 12 mm.

Pneumatická klapka do průtokoměru

Samovykládací cementově-přepravní lodě

Díly potrubí, potrubní uzávěry a panely dodáváme i do těchto obřích lodí, přepravující převážně cement. Klade se zde důraz na dokonalost spárů, které prochází obtížnými testy. Potrubní uzávěry patří mezi kusovou výrobu, popř. malosériovou výrobu, kde je potřeba přizpůsobovat požadavkům zákazníka. Oproti tomu panely jsou již zakázkovou výrobou. To ukazuje rozmanité možnosti naší výroby, kdy jsme schopni vyrábět jako po specifických kusech, tak i po zakázkově řešených objemově náročnějších projektech.

Kužel s provzdušňovacími deskami

Tento výrobek slouží k redukci potrubí při přepravě sypkých hmot.

Vyrobeno tvářením a svařováním z materiálů ocel S235 o síle od 2 mm do 28 mm a syntetické tkaniny.

Kužel s provzdušňovacími deskami

Zlomové potrubí

Slouží ke změně toku sypkého materiálu.

Vyrobeno tvářením a svařováním z materiálů ocel S235 o síle od 6 mm do 25 mm.

Zlomové potrubí

Odbočovací stanice

Slouží ke změně toku materiálu.

Vyrobeno tvářením a svařováním z materiálu ocel S235 o síle od 6 mm do 25 mm.

Odbočovací stanice

Šoupátkový uzávěr s ručním ovládáním dopravní cesty granulátu

Zařízení sestává jako montážní celek svařeného rámu z ocelových ohýbaných profilů a montážních podsestav šoupátka, ovládacího šroubu a soustavy těsní šoupátka. Zařízení je vyráběno ve velkém rozsahu připojovacích rozměrů přírub uzávěru a velikosti zdvihu šoupátka.

Zařízení je v dopravní cestě upevněno šroubovými spoji. Ovládání šoupátka je pomocí kliky, kola s madlem, řetězovým kolem apod. Polohy šoupátka jsou signalizovány ukazateli nebo doplněny el. snímači.

Šoupátkový uzávěr

Redukce k připojení kanálů dopravy granulátu

Redukce slouží k připojení kanálů dopravy granulátu o různém tvaru a velikosti. Zařízení je vyrobeno jako svařenec tvarovaných a stáčených ocelových plechů a příslušných přírub. Redukce je vyráběna v několika velikostech.

Redukce k připojení kanálů dopravy granulátu

Přepínač kanálů v dopravní cestě granulátu

Zařízení se vyrábí v různých provedeních v závislosti na průřezu dopravního kanálu a množství dopravovaného granulátu. Přepínač je vyroben jako svařenec tvarovaných a stáčených ocelových plechů, ocelových dílů a doplňkových materiálů.

Zařízení je provedeno jako tlakový vzduchový dopravník. Uvnitř zařízení je otočná klapka usměrňující granulát ovládaná vnější ruční pákou s aretací.

Připojení do dopravní cesty je pomocí normovaných přírub.

Přepínač kanálů v dopravní cestě granulátu

Redukční zásobník granulátu

Zásobník je zhotoven jako svařenec ocelových stáčených a tvarovaných plechů a osazen normovanými přírubami a hrdly.

Zařízení je vyráběno v několika velikostech v závislosti na množství granulátu a velikosti dopravních kanálů.

Redukční zásobník granulátu

Tvarovka s násypkou a kontrolním otvorem

Zařízení slouží jako dávkovací násypka do tlakového potrubí vedení granulátu. Tvarovka je vyrobena jako svařenec tvarovaných a stáčených ocelových plechů a normovaného potrubí.

Tvarovka je osazena přírubami a kontrolním otvorem s těsněním. Zařízení je vyráběno v různých velikostech, případně doplněno o další vstupy.

Tvarovka s násypkou a kontrolním otvorem

Zásobník a dávkovač granulátu

Sestává ze zásobníků a stojanů ukotvených do terénu. Zařízení je vyrobeno jako montážní celek svařenců vlastního sila, podstavných podpěr (noh) a tlakových žlabů dopravy a dávkování granulátu.

Jednotlivé svařence je vyrobeny ze stáčených a tvarovaných plechů, plechů, profilů a trubek. Zařízení sila je dodáváno dle požadavku se statickým pevnostním osvědčením zahrnujícím pevnost a stanilitu podpěr a pevnost samotné nádoby sila.

Zařízení jsou vyráběna v různých velikostech s ohledem na požadovanou kapacitu a množství dopravovaného granulátu.

Zásobník a dávkovač granulátu

Instalace FVE o výkonu 29,25 kWp v areálu společnosti SP WERKO s.r.o.

Registrační číslo: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0000755

Popis projektu:
Realizace fotovoltaické elektrárny v areálu společnosti SP WERKO s.r.o. o výkonu 29,25 kWp. Elektrická energie, která bude vyrobena FVE, bude využívána v celém areálu společnosti (odběrném místě).

Cíle projektu:
Prostřednictvím projektu dojde za pomoci obnovitelných zdrojů ke snížení emisí znečišťujících látek a dále k poklesu provozních nákladů společnosti.

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie – Výstavba nových fotovoltaických zdrojů; 2.3 Přechod na čistší zdroje energie.

Zásobník a dávkovač granulátu

Kontaktní údaje:

SP výroba s.r.o

IČO: 25568795
DIČ: CZ25568795

Kotojedská 2588, 76701 Kroměříž

Tel: +420 573 331 367
Emailinfo@spvyroba.cz

Jednatel:
Ing. Miroslav Šimek
+420 573 341 431
+420 737 216 836
simek@spvyroba.cz

Obchod Laporte.cz:
Ing. Dalibor Šimek
+420 739 385 555
simek@spvyroba.cz

Obchod, technická příprava výroby:
Ing. Petr Zimák
+420 573  331 367
+420 605 846 656
zimak@spvyroba.cz

František Snítilý
+420 777 235 118
snitily.spvyroba@gmail.com

Ekonomické oddělení:
Ing. Markéta Nelešovská
+420 573 331 367
marketa.spvyroba@gmail.com

Zásobování:
Jiří Sláma
+420 573 345 239
+420 603 950 543
slama@spvyroba.cz

11 + 12 =